Kimimachizaka Park in Autumn

The site logo

Kimimachizaka Park in Autumn

Kimimachizaka Park in autumn.